CIKISTREETBALL - 1.ROČNÍK - 1997

Koncom augusta roku 1997 sa uskutočnil prvý ročník tohoto turnaja. V našom regióne to bol prvý streetballový turnaj, preto sme sa obávali nízkej učasti. Aby sme zabezpečili čo najvyššiu účasť hráčov, rozhodli sme sa pre trojčlenné družstvá. Hrali dvaja hráči na dvoch, pričom tretí hráč striedal. V deň turnaja nám počasie neprialo a tak sme sa museli presunúť do telocvične ZŠ.

Tohto zaujímavého športového podujatia sa zúčastnilo trinásť družstiev, z toho jedno ženské. Žrebovaním boli rozdelené do troch skupín. Keďže družstvá nemali názvy, mali pridelené čísla od 1 do 13. Z každej skupiny postupovali prvé dve družstvá.

 

Rozdelenie do skupín

 Skupina A

 Skupina B

 Skupina C

1. P.Ivanovič, P.Milan, D.Žigo 5. J.Kajanová, J.Marková, A.Béliková 9. M.Petrík, J.Dobiáš, J.Biehúnek
2. R.Berešík, M.Košičár, R.Daňo 6. M.Juríček, A.Landiga, J.Nikodémus 10. P. Jankula, J.Tóth, P.Toma
3. Š.Bursa, P.Bursa, M.Bursa 7. B.Horváth, M.Bélik, B.Adamovič 11. J.Rusnák, I.Kulina, T.Ševčík
4. A.Krovina, Š.Balážik 8. S.Šakový, R.Farský, M.Matič 12. P.Bezek, P.Vičan, J.Guštara
    13. J.Zajac, M.Zajac, M.Trčo

 

SKUPINA A

  1. 2. 3. 4.
1.   24:30 26:30 30:26
2. 30:24   30:26 30:28
3. 30:26 26:30   30:18
4. 26:30 28:30 18:30  

 


SKUPINA B

  5. 6. 7. 8.
5.   16:30 18:30 14:30
6. 30:16   20:30 16:30
7. 30:18 30:20   26:30
8. 30:14 30:16 30:26  


SKUPINA C

  9. 10. 11. 12. 13.
9.   30:26 30:16 26:30 26:30
10. 26:30   30:16 30:28 22:26
11. 16:30 16:30   22:30 12:30
12. 30:26 28:30 30:22   30:22
13. 30:26 26:22 30:12 22:30  

 

Postupujúce družstvá

Skupina A Skupina B Skupina C
2. R.Berešík, M.Košičár, R.Daňo 7. B.Horváth, M.Bélik, B.Adamovič 12. P.Bezek, P.Vičan, J.Guštara
3. Š.Bursa, P.Bursa, M.Bursa 8. S.Šakový, R.Farský, M.Matič 13. J.Zajac, M.Zajac, M.Trčo

 Týchto šesť mužstiev bolo žrebovaním rozdelených do dvoch skupín.

 

 1. skupina

 

8. 12. 3.
8.   24:22 30:26
12. 22:24   30:24
3. 26:30 24:30  

 

2. skupina

  13. 7. 2.
13.   30:24 36:34
7. 24:30   26:30
2. 34:36 30:26  

 

Zápas o 3. miesto

12. P.Bezek,P.Vičan, J.Guštara 30
2. R.Berešík, M.Košičár, R.Daňo 18

Finále

8. S.Šakový, R.Farský, M.Matič 30
13. J.Zajac, M.Zajac, M.Trčo 20

 

 Konečné umiestnenie
1. miesto: 8. S.Šakový, R.Farský, M.Matič
2. miesto: 13. J.Zajac, M.Zajac, M.Trčo
3. miesto: 12. P.Bezek,P.Vičan, J.Guštara